DMZ – Dinamik Mikronize Zeolit

zeolit01

Zeolit DMT öğütme sistemi ile yeni bir değer kazanmıştır.

Türkiye Zeolit minerali açısından çok zengin yataklara sahip bir ülkedir.

Gerek doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, gerekse dünyada tek olan DMT sistemine sahip olmamız ülkemiz açısından stratejik bir önem taşımaktadır.

Dinamik Mikronize Zeolit

• Alüminyum silikat üç boyutlu bir yapıya sahiptir: SiO4 AlO4 CaAl2Si7O18

• Katyonlar: Na+, K+, Mg2+

• İyon alışveriş kapasitesi

• Mikrogözeneklerde küçük moleküllerin emilmesi

• Mezogözeneklerde ve yüzeyde büyük moleküllerin ve partiküllerin emilmesi

• Tarımda toprak düzenleyicisi, hayvancılıkta yem katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır.

• Arıtma sanayiinde ve baca emisyonunda filtre görevi görmektedir. Boya, kağıt, plastik ve deterjan gibi ürünlerde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

•  Toksinlerin vücuttan atılması, ishal  ve yara tedavisinde medikal ürün olarak kullanılmaktadır.

•  Kozmetik sanayiinde bir katalizör, emici veya kozmetik aktif içerik vazifesi görmektedir.

Dinamik Mikronize Zeolit’in Karakteristik Özellikleri

• Partikül boyutu 1 – 10 µm arasındadır.

• Mezogözeneklilik artmaktadır.

• BET bünyesinde toplam yüzey % 50 artmaktadır.

• Emme kapasitesi ve biyo-yararlı silikon salınımı artmaktadır.

zeolit03 zeolit02

Öğütme Parametreleri ve Sonuçları

• Medikal ürünlerde kullandığımız Zeolit’in tüm DMZ partiküllerinin boyutu 10 µm’un altındadır.

parcacikboyularDMz

Toksinlerin Vücuttan Atılımı

Dinamik Mikronize Zeolit kanserojen maddeleri etkin bir şekilde vücuttan atmaktadır:

• Ağır metaller (Pb, Hg, Cd, As) ve amonyak

• Mikotoksinler (okratoksin ve aflatoksin B1)

• Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (benz-o-prin)

• Nitrozaminler

• Akrilamid

• Dioksinler

DMZ’nin Mikroorganizmaları Adsorpsiyonu

• Bakterilerin ve bakteriyel toksinlerin

• Viral partiküllerin adsorpsiyonunda

DMZ etkin bir rol oynar.

English