DMT – Dinamik Mikronizasyon Teknolojisi

DMT malzemenin madde boyutunu azaltmakta, yüzey alanını artırmakta ve aynı zamanda:

a) amorf madde yüzey alanını önemli derecede artırmakta ve dolayısıyla çözünürlüğü iyileştirme hedefine ekonomik olarak ulaşılmasını sağlamakta,

b) Küçük gözenekli malzemelerde (zeolitler gibi) daha geniş mezafor yüzey elde edilmesini sağlamakta ve dolayısıyla adsorpsiyon kapasitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu malzemeler, ilaç ve tarımsal formülasyonların yavaş salımında büyük etki göstermektedir.

English