Teknoloji

DMT- Dinamik Mikronizasyon Teknolojisi

DMT malzemenin madde boyutunu azaltmakta, yüzey alanını artırmakta ve aynı zamanda:

a) Amorf madde yüzey alanını önemli derecede artırmakta ve dolayısıyla çözünürlüğü iyileştirme hedefine ekonomik olarak ulaşılmasını sağlamakta,

b) Küçük gözenekli malzemelerde (zeolitler gibi) daha geniş mezafor yüzey elde edilmesini sağlamakta ve dolayısıyla adsorpsiyon kapasitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu malzemeler, ilaç ve tarımsal formülasyonların yavaş salımında büyük etki göstermektedir.

Geleneksel Öğütme Sistemleri ile Kıyaslanması

Klasik öğütme sonuçları

Klasik değirmen öğütme sonuçları

Jet öğütme sonuçları

Jet değirmen öğütme sonuçları

tekno03

DMT öğütme sistemi sonuçları: Partiküller düzensiz parçalı yüzey kazanmaktadır – Yüksek reaktivite potansiyeline neden olmaktadır.

Tek bir DMT Mikronizasyon işleminden sonra

• Partikül boyutu 200 nanometre ile 60 mikron arasında değişmektedir.

• Partikül boyutu birkaç saniye içinde çok büyük bir zaman tasarrufu ile elde edilmektedir.

• Amorf partikül yüzeyinin 6 kata kadar genişlemesi (örneğin, DMT öğütme sistemi ile mikronizasyona tabi tutulmuş zeolitin yüzey alanı 3,9 m²/g’dır)

• Her bir üretim hattında 5 ton/saat kadar ölçeklenebilirlik

• Yüksek enerji verimliliği sayesinde, son derece ekonomik bir süreç  

English