Hakkımızda

Misyonumuz

DMT teknolojisi mevcut öğütme sistemleri içerisinde en hızlı ve ekonomik çalışan bir Nano teknolojisidir. Uzun yıllar kendi alanlarında faaliyet gösteren bilim adamlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bilgi ve uygulamaların hayata geçirilmesi için kurulan DMT şirketinin misyonu bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak ve geliştirerek Türkiye üzerinden dünyaya açılmaktır.

Nanoteknolojisi ülkemiz için bir yükselme rampası olabilir. Bu teknolojik yarışta atılması gerekli adımlar zamanında atıldığında gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir noktada bulunabiliriz. Gerekli altyapının kısa zamanda tamamlanıp önümüzdeki 20 yılda ihtiyacımız olacak insan gücünü yetiştirebilirsek, nanoteknoloji yarışında dünya ülkeleri ile rekabet gücümüzü elimizde tutabiliriz.

Hedef:Dünyada toplam enerji tüketiminin % 4’ünün öğütme için kullanıldığı gerçeğinden hareketle, DMT ile, organik ve inorganik malzemleri dinamik ve atmosferik koşullar altında hızlı ve enerji-verimli mikronizasyonu hedeflenmektedir.

Mikronizasyonun Avantajları

• Katı maddelerin yeni fiziksel özellikleri, biyo-elverişliliği ve biyo-yararlılıkları çoğu zaman doğaları gereği ana madde boyutu ve amorf yüzey alanı oranı ile ilişkilidir.

• Yukarıdan aşağı işleme ile madde boyutunun azaltılması, bir başka deyişle öğütme, suda az çözünen içeriklerin çözünürlüğünü ve reaktif özelliklerini iyileştirme stratejilerinden biridir.

• Dolayısıyla, amorf ürünler yaratarak iyi bir biyo-yararlılık elde etmek için bir çok girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle dinamik mikronizasyonun az çözünme davranışını iyileştirmenin en etkin yöntemlerinden biri olduğu bilinmektedir.

• Mikronizasyon, çözünme hızını artırarak birçok bileşiğin suda çözünürlülüğünü ve biyo-elverişliliğini iyileştirebilmekte olup, birçok formülasyon için tercih edilen süreçtir.

• Kendini kanıtlamış, güvenilir ve son derece çok-yönlü mikronizasyon, şirketlerin üstün kaliteli madde boyutu azaltma sonuçları elde edebilmeleri için, hala en verimli ve ekonomik yöntemdir.

hakkimizda01

Pazar Potansiyelleri

Dünyada toplam enerji tüketiminin %4’ünün mikronizasyon için kullanıldığı bir gerçektir.

Alman Mühendisleri derneği (VDI), dünya çapında nano-teknoloji satışlarının 2012 yılında 800 milyar Avroyu aştığını tahmin etmektedir. Bu 2006 yılında 100 milyar Avroydu. Federal Yönetimin 2015 için pazar hacmi tahmini 1000 milyar Avro olup, her yıl araştırma finansmanı ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlar vakfını desteklemek için yaklaşık 400 milyar Avro yatırım yapmayı planlamaktadır.

Sanayi kollarının sadece birkaçı nano-teknoloji endüstrisi kadar yenilik üretmektedir. En son araştırma sonuçlarına göre, neredeyse sınırsız sayıda uygulama alanı mevcuttur: tıbbi cihazlar, otomotiv sanayi, Optik bilimi, gıda sanayi veya çevre koruma.

A.B.D. ve Japonya, kamu promosyonu ve daha büyük araştırma bütçesi ile hummalı bir şekilde bu alanda yatırım yapmaktadır. Nano-teknoloji araştırmalarına gün geçtikçe artan bir finansmanın sağlanması bilimsel bilgi kapsamının gelişmesini ve halk için yeni ürün bilincini artırmaktadır.

Ürünler ve uygulamalar için her geçen gün artan talep, tüm kullanıcıların bu teknolojiden tam olarak faydalanmasını sağlamaktadır.

English