CalsiFert’in En Önemli Özellikleri

CalsiFert’in En Önemli Özellikleri
 1. CalsiFert’in en önemli özelliklerinden birisi üretimde nanoteknoloji yöntemi kullanılmasıdır.
 2. Partikül boyutları: en büyük 20, ortalama 6 mikron olması nedeniyle püskürtücülerden ve yaprak gözeneklerinden kolayca geçer.
 3. Parçacık büyüklüğünün bu derece küçük olması nedeniyle, CalsiFert %100 suda-erir bir gübre olmamasına rağmen, suda karıştırıldığında diğer benzer gübreler gibi hemen çökmez; uzun süre asılı kalır. Bu da uygulamada kolaylık sağlar.
 4. DMT  A.Ş’de kullanılan özel bir yöntemle parçacıkların yüzey alanları 6 kat artırılmaktadır.
 5. Negatif yükle yüklenir; böylece parçacıklar birbirini iter, dolayısıyla yapışmaz.
 6. CalsiFert, sadece kalsiyumlu bir gübre değil, ayrıca silisyum, magnezyum ve mikroelementler içeren çok elementli bir gübredir.
 7. Doğu Karadeniz dışında Türkiye’nin birçok bölgesinde kalsiyum, toprakta yeterli düzeyde var olmasına rağmen, hareketsiz bir element olması ve toprak kil mineralleriyle reaksiyona girerek bitkilere elverişsiz formlar oluşturması nedeniyle, topraktan alınması çok düşük olan bir bitki besin maddesidir.
 8. Bu nedenle kalsiyumun bitkilere uygulanması için en uygun yöntem yaprak gübrelemedir.
 9. Kalsiyum, hemen hemen tüm bitkilerde çeşitli noksanlık belirtileri gösterir. Belirtiler görüldükten sonra değil, gelişme döneminin başlangıcından itibaren belirli aralıklarla, meyve dönemi dahil, gelişmenin sonuna kadar uygulanmalıdır.
 10. Önemi son yıllarda anlaşılan silisyum, yaprak kutikulasını kalınlaştırıp, sağlamlaştırır. Böylece hem hastalık ve zararlıların etkisini azaltır; hem de ürünün raf ömrünü artırır.
 11. Silisyum ayrıca ağır metallerin, özellikle alüminyum’un (Al) alınmasını azaltır. Silisyumun bu özelliği, özellikle doğu karadeniz bölgesi için çok önemlidir.
 12. Magnezyum, fotosentezi, dolayısıyla klorofil oluşumunu destekler. Magnezyum noksanlığında farklı bitki türlerinde çeşitli belirtiler ortaya çıkar.
 13. CalsiFert’in içeriğinde ayrıca mikroelementler vardır. Bunlar demir (Fe), çinko (Zn), manganez (Mn), bakır (Cu) ve molibden (Mo). Bu bitki besin maddelerinin herbirinin bitkilerde önemli işlevleri vardır. Noksanlıklarında da bitkilerde çeşitli belirtiler gösterirler.
 14. Önemi son yıllarda anlaşılan bir diğer madde de karbondioksit‘tir. CalsiFert içindeki kalsiyum karbonat (CaCO3), bitki bünyesine girdikten sonra, kalsiyum oksit (CaO) ve karbondioksit’e (CO2) ayrılır. Karbondioksit, bitki besin maddelerinin alınmasını düzenler.
 15. Görüldüğü gibi, CalsiFert çok elementli ve çok yönlü, zengin içerikli bir gübredir.
English