Trombositopeni Tedavisi

Trombositopeni Tedavisi içinde Bir Ajan olarak DMZ kullanımı: Idiopatik trombositopenik purpura (ITP) trombosit sayısının aşırı derecede düşük olması durumudur. Çoğu ITP vakası, trombositlere karşı üretilen antikorlarla ilişkili görünmektedir. Yaygın tedaviler, bu vakalara kötü bir çözüm sağlayan kortikosteroidler ve IVIG’dir.

DMZ, hayvanlar üzerinde yapılan birçok araştırmada süper-antijen etkisi göstermektedir. Teoriye göre; DMZ, M-hücreler (çok-katmanlı hücre) tarafından makrofajlar veya dendritik hücreler ile tamamen sarılmış bağırsak ile ilişkili lenfoid doku (GALT) içine taşınmakta ve spesifik olmayan immunostimülasyon (yukarıda açıklandığı şekilde) ve çoklu mansap yolu etkisi yaratmaktadır.

İlginç bir şekilde, bağışıklık yetersizliği olan 64 hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, DMZ’nin tüm hastalarda bağışıklık hücrelerinin sayısında bir artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmada; trombosit sayısı normal olan sekiz hastaya kıyasla, ITP rahatsızlığı olan 12 hastada DMZ trombosit sayısını artırmıştır. Tüm hastaların rahatsızlığında bir iyileşme görülmüştür. DMZ’nin bağışıklık sistemi rahatsızlıklarındaki etkilerini belirlemek için başka araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Trombositopeni Tedavisi İçinde Bir Ajan olarak DMZ kullanımı

ITP rahatsızlığı olan 12 hastada, DMZ trombosit sayısını artırmış sekiz hastada ise normal olmuştur. Tüm hastaların rahatsızlığında iyileşme görülmüştür.

DMZ’nin bağışıklık rahatsızlıklarındaki etkilerini belirlemek için başka araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Trombositopeni Tedavisi

Trombositopeni Tedavisinde Bir Ajan olarak DMZ kullanımı

DMZ almadan önce ve sonra trombosit sayıları

English