Nanoemülsiyon

DMT Teknolojisinin Nano-Emülsiyon Sistemlerin Üretimi için Uyarlanması

Nano-emülsiyon, ortalama damlacıklarının çapı 50 ile 1000 nm arasında değişen, su-içinde-yağ (o/w) veya yağ-içinde-su emülsiyonları olarak tanımlanabilir.cosmetic

Genel olarak, ortalama damlacık boyutu 100 ve 500 nm arasında değişmektedir. Avantajları ve uygulamaları ilaç ve kozmetik alanlarından yakıt sanayine kadar farklılık göstermektedir.

Nano-damlacıklar krem yaratmamakta (yarı-şeffaf sıvı halini korumaktadır) ve ağız veya deri Nano-emülsiyon yağ damlasıyoluyla uygulamalar için aktif maddeler içerebilmektedir. Ancak, hazırlanması pahalı olup, günümüzde sınırlı miktarlarda ultra-sonikasyon veya yüksek basınç homojenizasyon yöntemleri ile uygulanmaktadır.

English