İlaç Maddeleri ve Bitki Özleri

DMT, Aktif İlaç İçeriklerinin ve Bitki ÖzlerininOral Biyo-elverişliliğini İyileştirmektedir…
Aktif içeriklerin oral biyo-elverişliliği, ağırlıklı olarak çözünürlülüklerinin yanı sıra metabolik temizlenme ve bozunmaları ile ilişkilidir (karaciğer ve bağırsak enzimleri).

Süreç esnasında amorf parçacık yüzeyinin önemli ölçüdekaraciger_enzim artması sayesinde çözünürlük kesinlikle DMT teknolojisinin kullanımı ile adreslenebilirken, doğal veya sentetik enzim inhibitörleri ile bozunmanın engellenmesi iyileştirilebilir.
Aktif içeriklerin veya bitki özlerinin DMT mikronizasyonu ile çözünürlüğün artırılması potansiyeli ile ilgili örnekler:

• Aktif içeriklerin müşterek olarak DMZ veya benzeri maddeler ile birlikte öğütülmesi.herbal_therapy Bazı aktif maddeler, amorf halde kötü fiziksek ve kimyasal kararlılık gösterirler. DMZ, aktif içeriklerin veya diğer maddelerin dengeleyicisi olarak hareket edebilir silikon oligomerlerini serbest bırakarak)

• DMT sıvı destekli öğütme aracılığıyla ortak kristalleştirme.Çözünürlüğü iyi olmayan bir içerik (molekül) PILLS-psd69661çözünürlüğü iyi olan bir içerik ile kristalleştiğinde, iki aktif içerik arasında oluşan hidrojen bağı nedeniyle, karışımın çözünürlüğü artmaktadır.

 

English