Gıda Sanayiinde Uygulamalar

Gıda üretim sanayiinde DMT, potansiyel olarak birçok gıda içeriğinin kalite özelliklerini iyileştirerek, ekonomik üretim süreçleri sağlamakta ve kimyasal müdahale ihtiyacından kaçınılmasını mümkün kılmaktadır. Mikronize edilmiş makromoleküler bileşikler; daha verimli işleme, lezzette iyileşme, daha iyi çözünürlük ve oral biyo-yararlılık sağlamaktadır. Değiştirilen moleküllerin, lezzet ve besleyici özellikler üzerinde olumlu etkisi olmaktadır.

DMT ile mikronize edilmiş maddeler ve elde edilen sonuçlarla ilgili örnekler:

• DMT işlemi nişastada amilopektin zincirlerin yüzeyinin kırılmasına neden olmaktadır. Nişasta şurubu üretiminde, önemli ölçüde zaman ve enerji tasarrufu sağlarken, içeriklerin (enzimler, asitler) eklenebilmesine olanak tanımaktadır.

• Yüksek moleküler kütleye sahip polisakkaridler, DMT ile işlendiğinde jelleşme özellikleri ve jelatinli maddelerin kararlılığını iyileşmektedir. DMT işlemi sayesinde partikül boyutundaki azalma nedeniyle; dağılabilirlik ve çözünebilirlik, çeşitli sıvı gıdaların akışmazlığını iyileştirmektedir.

• Peynir altı suyu proteinin DMT işlenmesi, protein yapısının kısmen kırılmasına neden olmaktadır. Ürünlere eklendiğinde, proteinler donma noktası, akışmazlık, lezzeti önemli Gıda üretim sanayiinde DMTölçüde etkilemekte ve kararlılığı artırmaktadır.

• Sonuçlar, dondurmada daha “kremsi” ve “pürüzsüz” bir lezzet ile daha düşük donma noktası sağlanarak kanıtlanmıştır.

• Katı maddelerdeki aktif içerikleri çıkarması sayesinde, DMZ kullanımı ilgili özütleme zamanı/kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilmekte ve daha küçük hammadde partikül boyutları nedeniyle organik çözücülere duyulan ihtiyacı azaltmakta, nispi yüzeyi artırmakta (çözücü ve hammaddeler arasında daha iyi temas) ve aktif içerikle ve hammadde arasındaki bağın kopmasını sağlamaktadır.Gıda üretim sanayiinde DMT

• DMZ kimyasal ve sentetik gıda koruyucu katkı maddeleri yerine doğal katkı maddesi olarak kullanılır. 

 

English